Nämä käyttöehdot (tämä "sopimus") ovat oikeudellisesti sitovia sopimuksia, jotka ovat tekemät niiden välillä Karman Healthcare, Inc.. ja sen tytäryhtiöt, Coi Rubber Products, Inc.. ja Karma (yhteisesti "Karman") ja sinä henkilökohtaisesti ja soveltuvin osin sen tahon puolesta, jolle käytät mitä tahansa sivustoista tai palveluista (yhdessä "sinä" tai "sinun") pyörätuolit. Tämä sopimus rajoittaa pääsyäsi Karmanin verkkosivustoon ja sen käyttöä www.KarmanHealthcare.com ja mikä tahansa muu verkkosivusto, jonka omistaa tai ylläpitää Karman ("Sivustot") ja kaikki sen tarjoamat palvelut Karman tällaisten sivustojen ("Palvelut") kautta, joten lue se huolellisesti. Tämän sopimuksen voimaantulopäivä on 9.

KÄYTTÄMÄLLÄ TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUJA TAI MITÄÄN PALVELUJEN OSIA HYVÄKSYT, ETTÄ OLET LUKENUT, YMMÄRTÄNYT JA HYVÄKSYNYT TÄMÄN SOPIMUKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ VÄLIMIESSOPIMUKSEN JA LOPPUMISEN. JOS ET HYVÄKSY OLLA NIIN SITOJA, ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN SIVUSTOA TAI KÄYTÄ PALVELUA.

Tämä Sopimus täydentää mutta ei korvaa ehtoja, jotka säätivät Sivustojen tai Palvelujen käyttöä Voimaantulopäivästä alkaen; edellyttäen kuitenkin, että jos tämän sopimuksen ja tällaisten ehtojen välillä on ristiriita, tämä sopimus määrää.

Joihinkin palveluihin sovelletaan lisäehtoja, jotka esitetään, kun käytät tai luot tilin tällaisten palveluiden käyttämiseen. Jos näiden ehtojen ja tietyn palvelun lisäehtojen välillä on ristiriita, lisäehtoja sovelletaan kyseiseen palveluun. Älä käytä palveluja, joihin sovelletaan lisäehtoja, ellet hyväksy tämän sopimuksen ehtoja ja lisäehtoja.

Sivustojen ja Palveluiden käyttäminen.

Oikeuksien myöntäminen. Jos noudatat tämän Sopimuksen ehtoja, Karman myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Sivustoja ja Palveluja sekä mitä tahansa sisältöä ja materiaalia, jotka ovat käytettävissäsi Sivustojen tai Palvelut, vain tiedottamistarkoituksiin, jollei tässä sopimuksessa määrätyistä lisärajoituksista, tiettyihin palveluihin sovellettavista lisäehdoista tai Karmanin aika ajoin mahdollisesti antamista käyttöohjeista muuta johdu.

Tilit ja käyttöoikeudet. Käyttääksesi tiettyjä palveluita sinun on luotava tili, johon pääsee käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Olet yksin vastuussa salasanasi luottamuksellisuudesta ja kaikesta käyttäjätunnuksesi ja salasanasi käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta kaikki luvattomien kolmansien osapuolien käyttö. Karmanin työntekijät eivät koskaan kysy salasanaasi. Jos sinulta kysytään salasanaasi tai jos uskot jonkun saaneen salasanasi, ota yhteyttä Karmaniin. Olet vastuussa kaikista Internet-yhteyksistä, laitteistoista tai ohjelmistoista, jotka ovat tarpeellisia tai tarkoituksenmukaisia ​​helpottamaan sivustojen tai palvelujen käyttöäsi tai pääsyäsi niihin.

Päättyminen. Voit lopettaa pääsyn Sivustoihin tai Palveluihin milloin tahansa. Karman voi lopettaa pääsysi Sivustoihin tai Palveluihin kokonaan tai osittain, jos se kohtuudella uskoo, että olet rikkonut mitä tahansa tämän sopimuksen ehtoja. Irtisanomisen jälkeen sinulla ei ole lupaa käyttää Sivustoja tai Palveluita. Jos pääsysi sivustoille tai palveluihin lopetetaan, Karman voi käyttää mitä tahansa tarpeelliseksi katsomiaan keinoja estääkseen luvattoman pääsyn sivustoille tai palveluihin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekniset esteet, IP-kartoitus ja suora yhteys Internetiin. palveluntarjoaja. Tämä Sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan, ellei Karman päätä irtisanoa sitä riippumatta siitä, oletko sinä tai Karman irtisanonut minkä tahansa avaamasi tilin vai jatkatko sivustojen tai Palvelujen käyttöä tai sinulla on edelleen oikeus käyttää niitä.

Immateriaalioikeudet. Sivustojen tai Palveluiden käyttö ei anna sinulle omistusta tai oikeuksia mihinkään materiaaliin tai sisältöön, jota sinulle tarjotaan sivustojen tai palvelujen käytön yhteydessä, ja jotka kaikki ovat Karmanin, sen lisenssinantajien tai muille yhteisöille ja se on suojattu tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla. Et saa käyttää, näyttää, esittää, kopioida, jäljentää, edustaa, mukauttaa, luoda johdannaisteoksia, levittää, välittää, alilisensoida tai muutoin levittää tai asettaa saataville millään tavalla mitään materiaalia tai sisältöä, joka on annettu saatavillesi käyttösi yhteydessä. Sivustoista tai Palveluista ilman omistajan nimenomaista lupaa, paitsi jos tässä sopimuksessa tai missä tahansa tiettyyn Palveluun sovellettavissa lisäehdoissa on nimenomaisesti mainittu. Sivustojen tai Palveluiden käyttö ei anna sinulle oikeuksia käyttää mitään tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, kauppapukua, kauppanimiä tai vastaavia, joita käytetään Sivustojen tai Palveluiden yhteydessä ilman omistajan nimenomaista lupaa asiaan liittyvissä asioissa. pyörätuoli tuotteita.

Palautteesi. Jos lähetät Karmanille ideoita, ehdotuksia tai jotain muuta sivustoista tai palveluista (kuten tapoja parantaa palveluja), hyväksyt, että Karman voi käyttää palautetta mistä tahansa syystä ilman maksua tai muuta korvausta sinulle ikuisesti ja kautta maailman. Älä lähetä Karmanille palautetta, jossa et halua myöntää tällaisia ​​oikeuksia.

Kolmannen osapuolen verkkosivustot ja sisältö. Karman voi tarjota pääsyn kolmansien osapuolten verkkosivustoille, materiaaleihin tai muihin kolmannen osapuolen tietoihin. Tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen, materiaalien tai muiden tietojen käyttämiseen sovelletaan niitä ehtoja, joista sinä ja kolmas osapuoli hyväksyt. Karman voi käyttää kolmannen osapuolen materiaaleja tai muita kolmansien osapuolien tietoja tarjotakseen sinulle Palveluja. Hyväksyt, että Karman ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen materiaalista tai muista tiedoista riippumatta siitä, onko sinulla pääsy kyseisiin materiaaleihin suoraan tai onko Karman käyttänyt niitä Palvelujen tarjoamisessa, mukaan lukien tiedot ovat paikkansapitäviä tai sopivatko ne käyttöösi. Palvelujen yhteydessä. Hyväksyt, että Karman ei ole vastuussa siitä, ovatko sinun käyttämäsi kolmansien osapuolien tiedot käytettävissäsi, minkä tahansa kolmannen osapuolen verkkosivuston suorittamiseen tai toimintaan, kolmansien osapuolten mainostamiin tai myymiin tuotteisiin tai palveluihin (mukaan lukien kolmannen osapuolen verkkosivusto) tai minkä tahansa muun kolmannen osapuolen toiminnan tai toimettomuuden vuoksi.

Kielletty käytös. Käyttäessäsi Sivustoja tai Palveluja voit käyttää Sivustoja tai Palveluja ja mitä tahansa materiaalia tai sisältöä, joka on saatavillasi Sivustojen tai Palvelujen käytön yhteydessä, vain tämän sopimuksen tai muiden sovellettavien lisäehtojen nimenomaisesti sallimalla tavalla tietylle Palvelulle, ja rajoittamatta edellä mainittuja, et missään tapauksessa saa käyttää Sivustoja tai Palveluja tai mitä tahansa materiaalia tai sisältöä, joka on saatavillasi Sivustojen tai Palvelujen käytön yhteydessä: (i ) loukata, rikkoa tai rikkoa minkä tahansa osapuolen oikeuksia; (ii) häiritä tai häiritä Sivustojen tai Palvelujen turvallisuutta, käyttäjän todennusta, tarjoamista tai käyttöä; (iii) häiritä tai vahingoittaa sivustoja tai palveluja; (iv) esiintyä toisena henkilönä tai yhteisönä, esittää väärin sidoksesi johonkin henkilöön tai yhteisöön (mukaan lukien Karman) tai käyttää väärää henkilöllisyyttä; (v) yrittää saada luvatonta pääsyä sivustoille tai palveluihin; (vi) osallistua suoraan tai välillisesti "roskapostin", ketjukirjeiden, roskapostin tai muun tyyppisen pyytämättömän lähetyksen lähettämiseen; (vii) kerätä manuaalisesti tai automaattisen prosessin kautta tietoja muista käyttäjistä ilman heidän nimenomaista suostumustaan ​​tai muita sivustoihin tai palveluihin liittyviä tietoja; (viii) toimittaa Karmanille vääriä tai harhaanjohtavia tietoja; (ix) rikkoa lakia, sääntöä tai määräystä; (x) osallistua mihinkään toimintaan, joka häiritsee kolmannen osapuolen mahdollisuuksia käyttää tai nauttia sivustoista tai palveluista; (xi) Sivustojen kehysosat toisella verkkosivustolla; tai (xii) avustaa kolmatta osapuolta osallistumaan mihinkään tämän sopimuksen kieltämään toimintaan.

Muutokset. Karman voi muuttaa tai lopettaa minkä tahansa Sivuston tai Palvelun milloin tahansa ilman vastuuta sinulle tai kolmansille osapuolille. Karman voi muuttaa tätä sopimusta milloin tahansa. Ilmoitus tämän sopimuksen muutoksista on saatavilla sivustojen tai palveluiden kautta. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista päivän kuluttua niiden julkaisemisesta, ellei muutosilmoituksessa ole muuta voimaantulopäivää tai sovellettava laki edellyttää aikaisempaa soveltamista. Jos et hyväksy sivuston tai palvelun muutettuja ehtoja, sinun on lopetettava kyseisen sivuston tai palvelun käyttö.

Yksityisyyden suoja. Hyväksyt, että Karmanin tietosuojakäytäntö säätelee ehtoja, joiden mukaisesti Karman voi kerätä, käyttää ja jakaa tietojasi.

Oikeuksien loukkaaminen. Karman kunnioittaa oikeuksiasi. Jos uskot, että jokin kolmas osapuoli loukkaa oikeuksiasi tai väärinkäyttää luottamuksellisia tietojasi, kun tällainen kolmas osapuoli käyttää sivustoja tai palveluita, ota meihin yhteyttä.

Vastuuvapauslausekkeet, poissulkemiset, rajoitukset ja korvaukset.

TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. KARMAN TOIMITTAA SIVUSTOT JA PALVELUT "sellaisenaan" ja "SAATAVILLA". KARMAN EI KÄYTÄ tai TAKUU, ETTÄ SIVUSTOT, PALVELUT, KÄYTTÖ JA MITÄ TIETOJA, JOTKA SITOUTUVAT TIETOJEN KÄYTTÖÖN: (I) OVAT KATKOTTOMAT TAI TURVALLISET, (II) VAPAUTTAVAT (III) TÄYTYY VAATIMUKSESI TAI (IV) TOIMII MÄÄRITTÄMINEN TAI MUUN KÄYTTÄMÄN LAITTEISTON TAI OHJELMISTON kanssa. KARMAN EI ANNA MUITA TAKUITA, JOTTA TÄMÄN SOPIMUKSEN NIMENOMAISESTI ANNETTUJA TAKUITA, TÄMÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKKEESTA MITÄÄN JA KAIKKI SOVELLETUT TAKUUT, LUKIEN RAJOITUKSETTA VÄLTÄ, KÄYTTÖTARVIKKEET JA TARVITTAVAT TAVOITTEET. KARMAN EI EDUSTA tai TAKUUA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN MATERIAALIEN, TIETOJEN, TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN VASTAAN, JOTKA VASTAANOTUT TAI KÄYTETTÄVÄT MITÄ LINKKEJÄ, JOTKA OVAT SIVUIDEN TAI PALVELUN PALVELUISSA, TIETYT VALTIOLAINSÄÄDÄNTÖT EIVÄT SALLITA RAJOITUKSIA EHDOTTOMILLE TAKUILLE TAI TIETTYJEN VAHINGOJEN SULKEMISELLE TAI RAJOITUKSILLE. JOKAINEN TAI KAIKKI YLLÄ OLEVAT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET, POISTAJAT tai RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE SINUA JA SINULLA VOI OLLA LISÄOIKEUKSIA.

VAHINGON SULKEMINEN. KARMAN EI OLE VASTUULLA SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLISTA SEURAAVISTA, SATUNNAISISTA, EHDOTTOMISTA, TÄRKEISTÄ TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA (LUKIEN, RAJOITTAMATTA, VAHINKOISTA, JOTKA KOSKEVAT MENETTYJEN TULOSTEN, MENETETTYJEN TIETOJEN, JOSTA KUIN KÄYTÄT SIVUSTOJA TAI PALVELUJA, HUOMAUTUKSESTA, JOTKA TOIMENPITEET SISÄLTÄ PERUSTAVAT, JOS NEUVOTTAISI TÄMÄN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

VASTUUN RAJOITUS. KARMANIN KOKONAISVASTUU, JOTKA TULEE TÄMÄN SOPIMUKSEN SITOUMUKSISTA TAI YHTEYDESSÄ, SIVUSTOT TAI PALVELUT YLÄPITÄ PALVELUISTA MAKSETTUA MÄÄRÄÄ.

VALTIOLAIN OIKEUDET. TIETYT VALTIOLAINSÄÄDÄNTÖT EIVÄT SALLITA RAJOITUKSIA TILAISILLE TAKUILLE TAI TIETTYJEN VAHINGOJEN SULKEMISELLE TAI RAJOITUKSILLE. JOKAINEN TAI KAIKKI YLLÄ OLEVAT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET, POISSULKEMUKSET TAI RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE SINUA, JA SINULLA VOI OLLA LISÄOIKEUKSIA. ELÄMÄTÖN RAJOITETTUJA TAI MUUTETTUJA SOVELLETTAVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ KOSKEVAT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET, POISSULKEMUKSET JA RAJOITUKSET, JOS JOKA KORVAUSTOIMINTA EI TOIMITTAA TÄRKEÄÄ TARKOITUSTA.

Vahingonkorvaus. Sitoudut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään Karmania ja sen työntekijöitä, edustajia, agentteja, tytäryhtiöitä, emoyhtiöitä, tytäryhtiöiden johtajia, virkamiehiä, jäseniä, johtajia ja osakkeenomistajia ("korvauksen saaneet osapuolet") vapaina kaikista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista (mukaan lukien ilman rajoitukset, asianajopalkkiot ja kulut), jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen vaatimuksesta, vaatimuksesta tai kanteesta ("Kanne"), joka on nostettu tai esitetty jotakuta korvattua osapuolta vastaan: (i) väitetään tosiseikoista tai olosuhteista, jotka rikkoisivat mikä tahansa tämän Sopimuksen määräys tai (ii) mikä johtuu Palveluiden käytöstäsi tai liittyy siihen. Jos olet velvollinen maksamaan korvauksen tämän määräyksen mukaisesti, Karman voi oman harkintansa mukaan valvoa minkä tahansa Vaatimuksen käsittelyä omalla kustannuksellasi. Rajoittamatta edellä mainittua, et saa sovittaa, tehdä kompromisseja tai millään muulla tavalla luopua mistään Vaatimuksesta ilman Karmanin suostumusta.

Riidat.

Sovellettava lainsäädäntö. Tätä sopimusta säätelevät, tulkitsevat ja soveltavat kaikilta osin Kalifornian osavaltion lait, ottamatta huomioon lainvalintaa koskevia määräyksiä.

Epävirallinen päätöslauselma. Jos sinulla on riitaa kanssamme tai kolmansien osapuolten kanssa, jotka liittyvät sivustoihin tai palveluihin, liittyvät niihin tai liittyvät niihin, suostut ottamaan meihin yhteyttä; anna lyhyt, kirjallinen kuvaus riidasta ja yhteystietosi (mukaan lukien käyttäjänimesi, jos kiista liittyy tiliin); ja anna Karmanille 30 päivää aikaa ratkaista riita tyydyttävällä tavalla. Jos Karman ei ratkaise riitaa epävirallisten neuvottelujen kautta tämän epävirallisen prosessin mukaisesti, voit jatkaa riitaa alla olevan välityssopimuksen mukaisesti.

Välimiessopimus. Kaikki Karmanin tai sinun vaatimukset, joita ei ratkaista epävirallisella ratkaisumenettelyllä ja jotka johtuvat tästä sopimuksesta, liittyvät tai liittyvät siihen, on esitettävä erikseen sitovassa välimiesmenettelyssä, jota hallinnoi American Arbitration Association ("AAA") sen kaupallisten välimiesmenettelysääntöjen ja kuluttajariitoja koskevien lisämenettelyjen mukaisesti. Tämä Sopimus ja jokainen sen osa todistaa liiketoimesta, johon liittyy osavaltioiden välistä kauppaa, ja liittovaltion välimiesmenettelylakia (9 USC §1, et. seq.) sovelletaan kaikissa tapauksissa ja se säätelee välimiesmenettelyn sääntöjen ja välimiesmenettelyjen tulkintaa ja täytäntöönpanoa. Välimiehen antamaa tuomiota koskeva tuomio voidaan viedä mihin tahansa toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimeen. Edellä mainittujen ehtojen lisäksi ja huolimatta riita-asioissasi sovelletaan seuraavaa: (1) välimiehellä, ei millään liittovaltion, osavaltion tai paikallisella tuomioistuimella tai virastolla, on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki tulkintaan liittyvät riidat, tämän Sopimuksen sovellettavuus, täytäntöönpanokelpoisuus tai muodostaminen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki väitteet, joiden mukaan tämä sopimus tai jokin osa siitä on mitätön tai mitätöity; (2) välimiehellä ei ole valtaa suorittaa minkäänlaista ryhmä- tai kollektiivista välimiesmenettelyä eikä yhdistää tai yhdistää yksittäisten henkilöiden vaatimuksia; ja (3) täten luovut peruuttamattomasti kaikista mahdollisista oikeuksistasi oikeudenkäyntiin (muuhun kuin vähäisiin vaatimuksiin liittyviin tuomioistuimiin jäljempänä esitetyllä tavalla) tai toimimaan edustajana, yksityisenä yleissyyttäjänä tai missä tahansa muussa edustajana tai osallistua kantajaryhmän jäsenenä missä tahansa oikeusjutussa, välimiesmenettelyssä tai muussa menettelyssä meitä tai siihen liittyviä kolmansia osapuolia vastaan, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai liittyvät tähän sopimukseen. Tähän välimiessopimukseen on vain kolme poikkeusta: (1) jos Karman kohtuudella uskoo, että olet jollakin tavalla loukannut tai uhannut loukata mihin tahansa Sivustoihin tai Palveluihin liittyviä immateriaalioikeuksia, Karman voi hakea kieltomääräystä tai muuta asianmukaista apua mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin; (2) tiettyihin Palveluihin sovelletaan erilaisia ​​riidanratkaisua koskevia säännöksiä, joista on määrätty tällaisiin palveluihin sovellettavissa ehdoissa; tai (3) kaikki tästä Sopimuksesta johtuvat, tähän sopimukseen liittyvät tai siihen liittyvät riidat voidaan vaativan osapuolen valinnan mukaan ratkaista vähäisten vaatimusten tuomioistuimessa Los Angelesin piirikunnassa, Kaliforniassa, edellyttäen, että kaikki riidan osapuolet esittävät kaikki vaatimukset. kuuluvat vähäisiä vaatimuksia käsittelevän tuomioistuimen toimivaltaan.

Paikka. Jos kaikki tähän sopimukseen tai sivustojen tai palveluiden käyttöön liittyvät asiat eivät ole välimiesmenettelyn alaisia, kuten tässä sopimuksessa määrätään, tai tämän sopimuksen yhteydessä välimiesmenettelyä koskevan tuomion antamisen yhteydessä, sinä täten nimenomaisesti suostumaan yksinomaiseen toimivaltaan ja paikkaan Los Angelesissa, Kaliforniassa sijaitsevissa tuomioistuimissa.

Rajoituksia. Sinun on esitettävä kaikki sivustojen, palvelujen tai tämän sopimuksen mukaiset vaatimukset meille kirjallisesti yhden (1) vuoden kuluessa siitä päivästä, jona kyseinen vaatimus ensimmäisen kerran syntyi, tai vaatimus luopuu pysyvästi sinä. Jokainen vaatimus ratkaistaan ​​erikseen, ja sitoudut olemaan yhdistämättä vaatimustasi minkään kolmannen osapuolen vaatimukseen.

Ylivoimainen este. Karman ei ole vastuussa laiminlyönneistään tämän sopimuksen nojalla tapahtumien vuoksi, jotka eivät ole sen kohtuullisen hallittavissa.

Kansainvälinen pääsy. Sivustot ja palvelut ovat peräisin Amerikan yhdysvalloista. Muiden maiden lait voivat poiketa sivustojen tai palveluiden pääsystä ja käytöstä. Karman ei vastaa siitä, ovatko Sivustot, Palvelut tai sivustojen tai palvelujen pääsysi tai käyttösi sovellettavien lakien, sääntöjen tai määräysten mukainen tai minkään muun maan kuin Amerikan Yhdysvaltojen mukainen. Jos käytät tai käytät Sivustoja tai Palveluita Yhdysvaltojen ulkopuolella, on sinun vastuullasi varmistaa, että käyttösi on kaikkien sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukainen ja rajoittamatta yleisiä velvoitteitasi kohdan 4.5 mukaisesti. Tämän Sopimuksen mukaisesti sitoudut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään Vapautetut osapuolet vapaina kaikista korvausvelvollisia osapuolia vastaan ​​nostetuista tai esitetyistä Vaatimuksista, jotka johtuvat Yhdysvaltojen ulkopuolisten sivustojen tai palvelujen käytöstäsi tai pääsystäsi niihin.

Tietoja näistä ehdoista. Tämä sopimus korvaa kaikki aikaisemmat ja samanaikaiset sopimukset ja yhteisymmärrykset sinun ja Karmanin välillä sivustoja tai palveluita lukuun ottamatta tiettyyn palveluun sovellettavia lisäehtoja. Et saa siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutesi tai velvollisuutesi ilman Karmanin kirjallista lupaa. Karman voi tehdä niin vapaasti, kokonaan tai osittain. Tämä sopimus sitoo sinun ja Karmanin seuraajia ja sallittuja tehtäviä. Tämä sopimus ei luo kolmansien osapuolten edunsaajien oikeuksia. Osapuolen epäonnistuminen tai viivästyminen tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien, vallan tai etuoikeuksien käyttämisessä ei luopu oikeudestaan ​​käyttää tällaista oikeutta, valtaa tai etuoikeutta tulevaisuudessa, eikä minkään oikeuden, vallan tai etuoikeuden yksittäinen tai osittainen käyttö estä mitään tällaisen oikeuden, vallan tai etuoikeuden muu tai jatkuva käyttö tai minkä tahansa muun tämän sopimuksen mukaisen oikeuden, vallan tai etuoikeuden käyttäminen. Sinä ja Karman olette itsenäisiä urakoitsijoita, eikä tämän sopimuksen tarkoitus ole luoda tai luoda edustajia, kumppanuuksia, yhteisyrityksiä, työntekijöiden ja työnantajien välisiä suhteita. Tämän sopimuksen minkä tahansa määräyksen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta tämän sopimuksen minkään muun määräyksen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja kaikki nämä määräykset ovat edelleen voimassa.

Tulkinta. Sanat, kuten "tässä", "jäljempänä", "tässä" ja "alla", viittaavat tähän sopimukseen kokonaisuutena eivätkä vain osioon, kappaleeseen tai lausekkeeseen, jossa tällaiset sanat esiintyvät, ellei asiayhteys toisin määrää. Kaikkia tässä esitettyjä määritelmiä pidetään soveltuvina riippumatta siitä, käytetäänkö tässä määriteltyjä sanoja yksikössä vai monikossa. Yksikkö sisältää monikon, ja jokainen maskuliininen, feminiininen ja neutraaliviittaus sisältää ja viittaa myös muihin, ellei asiayhteys toisin määrää. Sanojen "sisällyttää", "sisältää" ja "mukaan lukien" katsotaan seuraavan "ilman rajoituksia" tai samankaltaisia ​​sanoja. Jollei asiayhteys toisin edellytä, sanaa "tai" käytetään kattavassa merkityksessä (ja/tai).

Yhteystiedot. Antamalla sähköpostiosoitteesi hyväksyt, että Karman voi lähettää sinulle sähköpostiviestejä, jotka liittyvät sivustoihin tai palveluihin ja mihin tahansa tiliisi. Jos et halua vastaanottaa yleisiä markkinointisähköposteja, voit kieltäytyä noudattamalla viestien ohjeita. Karman voi lähettää sinulle oikeudellisia ilmoituksia sähköpostitse, ilmoituksen viestillä tilillesi tai tavallisella postilla. Jos haluat antaa oikeudellisen huomautuksen Karmanille, tee se kirjeellä, joka on talletettu Yhdysvaltain postitse, pyydetty palautuskuitti, postimaksu ja maksettu seuraavasti: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748.